4 โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนและประจำเดือนในผู้หญิงที่ควรรู้

4 โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนและประจำเดือนในผู้หญิงที่ควรรู้

ประจำเดือน (menstruation) หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่น ๆ เช่น เมนส์ หรือ การมีรอบเดือน เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่ในวัยเจริญพันธุ์ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพของระบบสืบพันธุ์และความสามารถในการตั้งครรภ์ของผู้หญิง รอบเดือนนั้นมีลักษณะเป็นการหลุดลอกของเยื่อบุมดลูก ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 28 วัน และในแต่ละรอบร่างกายของผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและอารมณ์

ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของประจำเดือน รวมถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีประจำเดือน วิธีการดูแลตัวเองในช่วงมีรอบเดือน และวิธีการรับมือกับอาการไม่สบายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพระบบสืบพันธุ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ภาวะประจำเดือนผิดปกติ (Menstrual Disorders)

ภาวะประจำเดือนผิดปกติคือการมีรอบเดือนที่ไม่ปกติ ทั้งในเรื่องของระยะเวลา ปริมาณเลือด และความเจ็บปวดที่มากกว่าปกติ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

ประจำเดือนมามากเกินไป (Menorrhagia)

ภาวะที่มีปริมาณเลือดออกมากเกินไปหรือเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกอ่อนเพลียและมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น ภาวะโลหิตจาง การรักษาอาจรวมถึงการใช้ยาฮอร์โมนหรือการผ่าตัดในกรณีที่รุนแรง

ประจำเดือนมาน้อย (Hypomenorrhea)

ภาวะที่มีปริมาณเลือดออกน้อยหรือเป็นเวลาสั้น อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเครียด การใช้ยาคุมกำเนิด หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ การรักษาอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือการใช้ยาฮอร์โมน

ประจำเดือนมาผิดปกติ (Irregular Menstrual Cycle)

รอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือมีระยะห่างระหว่างรอบที่ไม่ปกติ อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ความเครียด หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ การรักษาอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ยาฮอร์โมน หรือการปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

ประจำเดือนขาด (Amenorrhea)

การไม่มีประจำเดือนเป็นเวลานานเกิน 3 เดือน อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ การใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะน้ำหนักตัวต่ำเกินไป หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ การรักษาอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ยาฮอร์โมน หรือการปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

ภาวะก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome: PMS)

PMS คือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน เช่น อารมณ์แปรปรวน ปวดท้อง ปวดศีรษะ และมีอาการบวม น้ำหนักขึ้น เป็นต้น สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในช่วงก่อนมีประจำเดือน

อาการของ PMS

 • อารมณ์แปรปรวน: รู้สึกหงุดหงิด ซึมเศร้า หรือเครียด
 • ปวดท้อง: ปวดท้องน้อยหรือปวดหลัง
 • ปวดศีรษะ: ปวดศีรษะหรือไมเกรน
 • อาการบวม: บวมที่มือ เท้า หรือใบหน้า
 • น้ำหนักขึ้น: น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกักเก็บน้ำ

การจัดการกับ PMS

 • การรับประทานอาหารที่สมดุล: ลดการบริโภคเกลือ น้ำตาล และคาเฟอีน
 • การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลฮอร์โมน
 • การพักผ่อนและการจัดการความเครียด: การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการจัดการความเครียดช่วยลดอาการของ PMS
 • การใช้ยาหรือสมุนไพร: การใช้ยาหรือสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้ปวด หรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกาย

ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล (Hormonal Imbalance)

การเสียสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายผู้หญิงสามารถนำไปสู่ปัญหาหลายประการ เช่น สิว ฝ้า น้ำหนักขึ้น อารมณ์แปรปรวน และประจำเดือนผิดปกติ สาเหตุอาจมาจากความเครียด การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล การใช้ยาคุมกำเนิด หรือภาวะโรคต่างๆ เช่น ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS)

สาเหตุของฮอร์โมนไม่สมดุล

 • ความเครียด: ความเครียดสามารถทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลง
 • การรับประทานอาหาร: การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลหรือขาดสารอาหารบางชนิด
 • การใช้ยาคุมกำเนิด: ยาคุมกำเนิดบางชนิดสามารถทำให้ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะโรคต่างๆ: เช่น ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS)

การจัดการกับฮอร์โมนไม่สมดุล

 • การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต: การรับประทานอาหารที่สมดุล การออกกำลังกาย และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 • การใช้ยาฮอร์โมน: การใช้ยาฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์
 • การปรึกษาแพทย์: หากมีอาการที่รุนแรงหรือผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)

PCOS เป็นภาวะที่รังไข่ผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนมากเกินไป ทำให้รอบเดือนผิดปกติ มีถุงน้ำเล็กๆ ในรังไข่ และมีปัญหาในการมีบุตร สาเหตุที่แน่ชัดของ PCOS ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและฮอร์โมน

อาการของ PCOS

 • รอบเดือนผิดปกติ: รอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่มีรอบเดือน
 • สิวและผิวมัน: การผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนมากเกินไปทำให้เกิดสิวและผิวมัน
 • น้ำหนักขึ้น: การเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง
 • ผมร่วง: ผมร่วงหรือผมบาง

การจัดการกับ PCOS

 • การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต: การรับประทานอาหารที่สมดุล การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก
 • การใช้ยาฮอร์โมน: การใช้ยาฮอร์โมนเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน
 • การปรึกษาแพทย์: การปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

การดูแลและรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนและประจำเดือน

การรับประทานอาหารที่สมดุล

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยรักษาระดับฮอร์โมนในร่างกายให้อยู่ในสมดุล ควรรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลาย โปรตีนที่มีคุณภาพ และไขมันที่ดีต่อสุขภาพ

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลฮอร์โมน ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เช่น การเดิน วิ่ง หรือโยคะ

การพักผ่อนและการจัดการความเครียด

การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการจัดการความเครียดช่วยลดอาการของ PMS และปัญหาประจำเดือนผิดปกติ ควรนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน และใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ หรือการฝึกหายใจลึกๆ

การใช้สมุนไพร

สมุนไพรบางชนิด เช่น รากสามสิบ ตังกุย และขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายและปรับสมดุลฮอร์โมน ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้สมุนไพร

การปรึกษาแพทย์

หากมีอาการที่รุนแรงหรือผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม แพทย์อาจทำการตรวจเลือดหรือการตรวจอื่นๆ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและให้การรักษาที่เหมาะสม

สรุป

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนและประจำเดือน ในผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพแก่คนที่คุณรักและห่วงใย

บทความแนะนำ

65 สมุนไพรยอดนิยม พร้อมสรรพคุณที่น่าทึ่ง

สินค้าแนะนำ สำหรับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมนและประจำเดือน

Shopping Cart

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top