STORY

ประวัติสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์

ในปี 2550 เริ่มจาก คุณสัมฤทธิ์ ชัยบัณฑิต ผู้ก่อตั้ง ท่านมีอาชีพเป็น นักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงในภาคอีสาน เมื่อท่านจัดรายการหรืออ่านข่าว ก็มักจะมีผู้ฟังหลายท่านติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องสุขภาพมากมาย ทั้งปัญหาสุขภาพผู้หญิง อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ภูมิแพ้ น้ำเหลืองเสียและอีกหลากหลายปัญหา

คุณสัมฤทธิ์ ชัยบัณฑิต จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนายาแผนโบราณ ให้ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของคุณภาพการผลิตและสรรพคุณ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับการดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณ อันเป็นมรดกภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาของประเทศไทยให้คงอยู่

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราคือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2552 โดยผู้มีประสบการณ์ในการผลิตยา
สมุนไพรมานานกว่า 20 ปี เป็นผู้ร่วมผลิตและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์

ด้วยความตั้งใจจากบริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนไทย
ทุกขั้นตอนการผลิตจึงมาจากความใส่ใจ คัดเลือกวัตถุดิบ สมุนไพรที่ดีที่สุด ผสานองค์ความรู้ ด้านเภสัชกรรมแผนไทย
และเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน