APPLY FOR WORK

มาร่วมงานกับเรา บัณฑิต เวิลด์

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้าตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านขายยา และตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทของเราเจริญเติบโต และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต (ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ), ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ค่าครองชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, เค้กวันเกิด, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ, ลาป่วย, วันลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่น ๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคล

E-mail : [email protected]

Line : @Bunditworld

Tel : 043-306484

Mobile : 091-0637868, 095-6723937

รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000-40,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการ อย่างน้อย 3-5 ปี
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 3. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
ลักษณะงาน :
 1. ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ งานการตลาดหลักและสื่อโฆษณา
 2. วางแผนการตลาดและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ส่งเสริมงานขายและการตลาดให้บริษัทได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. ติดต่องาน ทาง Email ทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า
 5. เดินทางไปติดต่องานภายในประเทศ และต่างประเทศได้
 6. ดูแลด้านงบโฆษณาสื่อการตลาด
 7. ผลักดันยอดขายของสินค้าของบริษัท
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000 – 20,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 28 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการขายหรือการตลาด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ :
 1. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 3. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์ใน การยิงโฆษณา , AdminPage หรือ ขายของออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
 1. กระตุ้นยอดขาย ผ่านทาง Facebook Line ช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
 2. ตรวจสอบ เช็ก การตอบลูกค้าของแอดมินขาย
 3. ติดตามข่าวสาร กระแสโซเซียลมีเดียต่างๆ เพื่อประสานกับแผนกอื่นๆ และในการตอบลูกค้า
 4. ตรวจสอบสายโทรศัพท์การคุยกับลูกค้าของแอดมินขาย
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน :

2 อัตรา / เงินเดือน : 18,000 – 25,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25 – 45 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. ได้ใบประกอบโรคศิลป์ 3 สาขา เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย
 2. ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
 3. อัธยาศัยดี ร่าเริ่ง เข้ากับคนได้ง่าย
 4. มีความเป็นผู้นำ มีความรอบคอบในการทำงาน
 5. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพร ตอบปัญหาลูกค้าที่รับประทานยา สมุนไพร
 2. ร่วมคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ หรือ พัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 3. เป็นตัวแทนบริษัท ให้ความรู้เรื่องการรับประทานสมุนไพร ใช้สมุนไพร เพื่อเผยแพร่สู่สื่อต่างๆ
 4. จัดทำเนื้อหา บทความ เกี่ยวกับความรู้สมุนไพร โรคทางแพทย์แผนไทย เพื่อให้ความรู้ต่อผู้สนใจ
 5. ตรวจรักษาและให้คำแนะนำผู้ป่วย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาเกษตรฯ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 3. ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานการวางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(ออกพื้นที่)
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ด้านการปฏิบัติงาน
  – ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและแก้ไขปัญหารวมทั้งวิเคราะห์สภาพการใช้ดิน น้ำ ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
  – ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การรับฟังปัญหาของเกษตรกร การส่งเสริมความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรที่ถูกต้อง
  – สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติและ เพื่อให้เกิดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ
  – รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการบริหารงาน
  – ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องการใช้สินค้าปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน เสนอแนะไอเดีย จัดทำข้อมูลเพื่อต่อสู้คู่แข่งให้กับทีมการตลาด ออกกล้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช การใช้สินค้าของบริษัทฯ ดีอย่างไร ซึ่งเป็นคลิปลงสื่อ Social ต่างๆ Facebook/Tiktok/IG/Twitter ออกพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร และ เก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อทำแปลงทดลอง
 2. ด้านการวางแผน
  – วางแผนการทำงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  – ประสานการทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก/หน่วยงานราชการ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 4. ด้านการบริการ
  – รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร
  – ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 12,000-18,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25-35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถ เกรดสีวิดีโอ และปรับแต่งเสียงได้
 3. หากมีประสบการณ์ในการกำกับและถ่ายทำงานวิดีโอ หรือ โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. เขียนบทโฆษณาสินค้าของบริษัทให้น่าสนใจ
 2. ออกกอง ถ่ายทำ กำกับทีมงานและนักแสดง
 3. ตัดต่องานวิดีโอโฆษณา
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท

เพศ :

ชาย – หญิง  อายุ : 28 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี – ปริญญาเอก

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. อัธยาศัยดี ร่าเริง เข้ากับคนได้ง่าย
 2. บุคลิกภาพดี
 3. มีความอดทน ซื่อสัตย์
 4. รักในงานการตลาด
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ดูแลงานผลิตสื่อการตลาดทุกรูปแบบ
 2. ดูแลการลงโฆษณาหรือการยิงแอด วางแผนการกระจายสื่อการตลาดในทุกช่องทาง ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 3. ดูแลงานแอดมิน ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 4. ดูแลงานวางแผนการตลาดเกือบทั้งหมด ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 5. ผลักดันแผนงานการตลาดของแต่ละทีม
 6. วิเคราะห์แผนการตลาดและโฆษณา
 7. ควบคุมการรัน ADS โฆษณาของสินค้าของแต่ละทีม
 8. ดูแลบัญชีเงินฝากยิง Ads
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000-40,000  บาท (*ไม่รวมค่าคอม)

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการ อย่างน้อย 3-5 ปี
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 3. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
ลักษณะงาน :
 1. ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ งานการตลาดหลักและสื่อโฆษณา
 2. วางแผนการตลาดและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ส่งเสริมงานขายและการตลาดให้บริษัทได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. ติดต่องาน ทาง Email ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า
 5. เดินทางไปติดต่องานภายในประเทศ และต่างประเทศได้
 6. ดูแลด้านงบโฆษณาสื่อการตลาด
 7. ผลักดันยอดขายของสินค้าของบริษัท
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000 – 20,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 28 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการขายหรือการตลาด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ :
 1. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 3. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์ใน การยิงโฆษณา , AdminPage หรือ ขายของออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
 1. กระตุ้นฃนยอดขาย ผ่านทาง Facebook Line ช่อทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
 2. ตรวจสอบ เช็ค การตอบลูกค้าของแอดมินขาย
 3. ติดตามข่าวสาร กระแสโซเซียลมีเดียต่างๆ เพื่อประสานกับแผนกอื่นๆ และในการตอบลูกค้า
 4. ตรวจสอบสายโทรศัพท์การคุยกับลูกค้าของแอดมินขาย
 5. งานอื่นๆที่ได้มอบรับหมาย
จำนวน :

2 อัตรา / เงินเดือน : 18,000 – 25,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25 – 45 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. ได้ใบประกอบโรคศิลป์ 3 สาขา เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย
 2. ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
 3. อัธยาศัยดี ร่าเริ่ง เข้ากับคนได้ง่าย
 4. มีความเป็นผู้นำ มีความรอบครอบในการทำงาน
 5. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพร ตอบปัญหาลูกค้าที่รับประทานยา สมุนไพร
 2. ร่วมคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ หรือ พัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 3. เป็นตัวแทนบริษัท ให้ความรู้เรื่องการรับประทานสมุนไพร ใช้สมุนไพร เพื่อเผยแพร่สู่สื่อต่างๆ
 4. จัดทำเนื้อหา บทความ เกี่ยวกับความรู้สมุนไพร โรคทางแพทย์แผนไทย เพื่อให้ความรู้ต่อผู้สนใจ
 5. ตรวจรักษาและให้คำแนะนำผู้ป่วย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาเกษตรฯ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
 3. ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานการวางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(ออกพื้นที่)
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ด้านการปฏิบัติงาน
  – ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและแก้ไขปัญหารวมทั้งวิเคราะห์สภาพการใช้ดิน น้ำ ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
  – ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การรับฟังปัญหาของเกษตรกร การส่งเสริมความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรที่ถูกต้อง
  – สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดกกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติและ เพื่อให้เกิดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ
  – รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการบริหารงาน
  – ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องการใช้สินค้าปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน เสนอแนะไอเดีย จัดทำข้อมูลเพื่อต่อสู้คู่แข่งให้กับทีมการตลาด ออกกล้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช การใช้สินค้าของบริษัทฯ ดีอย่างไร ซึ่งเป็นคลิปลงสื่อ Social ต่างๆ Facebook/Tiktok/IG/Twitter ออกพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร และ เก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อทำแปลงทดลอง
 2. ด้านการวางแผน
  – วางแผนการทำงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  – ประสานการทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอก/หน่วยงานราชการ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 4. ด้านการบริการ
  – รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร
  – ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 12,000-18,000  บาท

เพศ :

ชาย/หญิง อายุ : 25-35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถ เกรดสีวีดีโอ และปรับแต่งเสียงได้
 3. หากมีประสบการณ์ในการกำกับและถ่ายทำงานวีดีโอ หรือ โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. เขียนบทโฆษณาสินค้าของบริษัทให้น่าสนใจ
 2. ออกกอง ถ่ายทำ กำกับทีมงานและนักแสดง
 3. ตัดต่องานวีดีโอโฆษณา
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน :

1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000 – 25,000 บาท

เพศ :

ชาย – หญิง  อายุ : 28 – 35  ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี – ปริญญาเอก

คุณสมบัติอื่นๆ :
 1. อัธยาศัยดี ร่าเริ่ง เข้ากับคนได้ง่าย
 2. บุคคลิกภาพดดี
 3. มีความอดทน ซื่อสัตย์
 4. รักในงานการตลาด
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :
 1. ดูแลงานผลิตสื่อการตลาดทุกรูปแบบ
 2. ดูแลการลงโฆษณาหรือการยิงแอด วางแผนการกระจายสื่อการตลาดในทุกช่องทาง ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 3. ดูแลงานแอดมิน ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 4. ดูแลงานวางแผนการตลาดเกือบทั้งหมด ของสินค้าที่แต่ละทีมรับผิดชอบ
 5. ผลักดันแผนงานการตลาดของแต่ละทีม
 6. วิเคราะห์แผนการตลาดและโฆษณา
 7. ควบคุมการัน ADS โฆษณาของสินค้าของแต่ละทีม
 8. ดูแลบัญชีเงินฝากยิง Ads
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย