BUNDIT WORLD

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด

ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ทุกขั้นตอนการผลิตจึงมาจากความใส่ใจ คัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีที่สุด ผสานองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมแผนไทย และ เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP

ผลิตภัณฑ์ยาทุกขนานได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานยาสมุนไพรที่มีคุณภาพดี
มีประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพ

สินค้ากลุ่มสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับยาแผนโบราณอาหารเสริมที่ผลิตจากสมุนไพร

บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ แผนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญและนักวิชาการ เกษตรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สินค้ากลุ่มพ่อใหญ่สัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการ เกษตรได้แก่ วัสดุปรับปรุงดิน แพนต้าโกรว์ และพรีไบโอติกส์สำหรับสัตว์