ชาฝันหวานอัพเวล

฿350.00

ช่วยให้ผ่อนคลาย หลับสบาย

สั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาชงฝันหวาน
ขนาดและวิธีใช้  :
ชาชง 1 ซอง / น้ำร้อน 150 – 200 มิลลิลิตร แช่ในน้ำร้อน 5 – 10 นาที ดื่มในขณะอุ่น วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
คำแนะนำ  :
– อาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว
– ควรระวังในผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด โรคหลอดเลือด ความดันโลหิตต่ำ และแพ้เกสรดอกไม้
– ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีอาการทางจิตประสาท วิกลจริต สตรีตั้งครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
– ไม่ควรใช้หากต้องขับขียานพาหนะ หรืออยู่ระหว่างควบคุมเครื่องจักร