พรีไบโอติกส์สำหรับสัตว์

฿450.00

– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหาร
– สัตว์มีสุขภาพทางเดินอาหารดีขึ้น
– เสริมสร้างการเจริญเติบโต สัตว์มีความแข็งแรง
– น้ำหนักดีขึ้น
– ช่วยเสริมสร้างการสร้างภูมิต้านทานโรคให้สัตว์
สั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

พรีไบโอติกส์สำหรับสัตว์ ตรา พ่อใหญ่สัมฤทธิ์
ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร
สารประกอบสำคัญ Prebiotics Chito-oligosaccharide 10,000 ppm
วิธีการใช้ :
ใช้ผสมในอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด โดยนำพรีไบโอติกส์ ไปเจือจางใน
น้ำสะอาดที่สัตว์ใช้บริโภค จากนั้นคลุกเคล้าให้ทั่วอาหารสัตว์
หรือนำพรีไบโอติกส์ผสมในน้ำสำหรับที่สัตว์ใช้บริโภคโดยตรง