BUNDIT WORLD

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2552 โดยผู้มีประสบการณ์ในการผลิตยาสมุนไพรมานานกว่า 20 ปี
เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

อีกทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ด้วยความตั้งใจ จากบริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนไทย

ลูกค้าของเรา

รีวิวจากลูกค้า

รีวิวจากลูกค้าของผู้ใช้สมุนไพรและสินค้าต่าง ๆ ของเรารีวิวจากลูกค้าของผู้ใช้สมุนไพรและสินค้าต่าง ๆ ของเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

การคัดเลือกวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ดีที่สุด

โรงงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GMP

มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
และสุขภาพ

ทำไมต้องเลือกเรา

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
การคัดเลือกวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ดีที่สุด
โรงงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GMP
มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
และสุขภาพ
Blog

บทความของเรา